Yearly Archives: 2020

1 post

Servicii publice partajate eficiente

Servicii publice partajate eficiente – Continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducrerea birocratiei pentru cetateni prin digitalizarea serviciilor publice partajate in Municipiul Caransebes. ”Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020”, cod MySMIS 136349/834