Servicii publice partajate eficiente

Servicii publice partajate eficiente – Continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducrerea birocratiei pentru cetateni prin digitalizarea serviciilor publice partajate in Municipiul Caransebes.

”Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020”, cod MySMIS 136349/834

 

Translate »